Resmi Yazılar

Özel Güvenlik Kıyafet Onayları


T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI,Emniyet Genel Müdürlüğü  
 
Sayı :B.05.1.EGM.0.11.08.01/4459-112484 25/06/2007 
 
Özel Güvenlik Kıyafetleri,Bilindiği üzere 5188 sayılı Özel Güvenlik  Hizmetlerine Dair Kanun 26-06-2004 tarihinde, Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ise 07-10-2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği Üniforma-Kıyafet ile ilgili olarak 5188 sayılı Kanunun “Kıyafet” başlıklı 13′üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince Üniforma-kıyafet giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.” hükmüne amirdir. Uygulama Yönetmeliğinin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 22′nci maddesinin “Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği Üniforma-Kıyafet ve Üniformayı-Kıyafeti tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma-Kıyafet ve Üniformayı-Kıyafeti tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada-Kıyafetde şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak Üniforma-Kıyafet ve Üniformayı – Kıyafeti tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.” hükmüne istinaden, özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerine giydireceği Üniformalar – Kıyafetler  Bakanlığımız adına Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin üniformaları-Kıyafetleri ise İl Valiliklerince onaylanmaktadır.

Ancak, bazı özel güvenlik görevlilerinin giydiği Üniforma-Kıyafet ve Üniformayı-Kıyafetleri tamamlayan diğer unsurların Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluğun üniformalarına renk, biçim veya motif olarak benzediği ve bunun da kamuoyunda yanlış anlaşılma ve değişik yorumlamalara sebebiyet verdiği müşahede edilmiştir. Bu sebeple, Ülke genelinde uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Bakanlığımız adına ilgili birimlerimizce verilen Kıyafet olurlarında aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

1- Özel güvenlik görevlilerinin Üniforma-Kıyafet renkleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk tarafından kullanılan Üniforma renginde veya benzeyen renkte olamaz. (Haki yeşil, lacivert, mavi, bej, kamuflaj ve benzeri renkler. Ancak 2495 sayılı Kanun’dan gelen ve 5188 sayılı Kanuna göre müktesep hakkı bulunan özel güvenlik görevlileri bulunduğundan, siyah renk kullanılabilecektir.)

2- Özel güvenlik görevlileri şapka olarak sadece “kep” giyebilirler. Köşeli şapka, askeri kep ya da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kollukta ihtisaslaşmayı ifade eden bere giymelerine müsaade edilmez.

3- Üniformada kullanılan logo, işaret, sembol ve rozetler de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk tarafından kullanılan işaret, sembol, rozet, madalya ve benzerlerinde kullanılanlara yada bunların dış çerçevelerine kesinlikle benzeyemez. (Çapraz kılıç, çapraz tüfek, miğfer, polis yıldızı ve kokartı, defneyaprağı gibi)

4- Özel güvenlik üniformalarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk tarafından kullanılan rütbe ve kıdemi ifade eden işaret ve semboller kullanılamaz. (Apolette yıldız veya diğer semboller olamaz, ancak şirket/birim adı, logosu ya da “özel güvenlik” ibaresi yazılabilir. Kolda onbaşı, çavuş, astsubay ya da polis rütbe/kıdem sembolleri kullanılamaz.)

5- Kışlık üniformada mont, kaban veya yağmurluğun arkasında şirket ya da birim adı yazmaksızın sadece “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi florasan gümüş renkli olarak yazılacaktır.

6- Üniformaların tamamında Türkçe dışında başka bir dilde yazılıma müsaade edilmeyecektir. (Security, staff, crew gibi) Ancak, Havalimanları ve Deniz limanları ulusal hukuk mevzuatı ile birlikte uluslararası hukuk ve bu çerçevedeki uygulamalara da tabi oldukları için sadece bu alanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine münhasır olmak üzere, kışlık üniformada mont, kaban ya da yağmurluğun arkasında “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi ile birlikte olmak kaydıyla, özel güvenliğin İngilizcedeki karşılığı olan “PRIVATE SECURITY” ibaresinin yazılmasına müsaade edilebilecektir.

7- Üniforma-Kıyafet ve üniformayı-Kıyafeti tamamlayan tüm unsurların içeriğinde Türk Bayrağı, ay yıldız, Türkiye haritası, Cumhurbaşkanlığı forsunu ifade eden 16 yıldız, Selçuklu Kartalı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının sembolleri kesinlikle kullanılmayacaktır.

Kaynak: EGM